فوم پلی اتیلن تبریز

فوم پلی اتیلن تبریز را تامین می کنیم. این فوم ها در تهران تولید گشته و به سراسر ایران از جمله شهر تبریز ارسال می گردد. فوم پلی اتیلن تبریزما از بهترین تکنولوژی در ساخت این فوم ها بهره می گیریم .

فوم پلی اتیلن دارای کاربرد های زیادی در صنایه بسته بندی ، عایق کاری، ساختمان سازی، آببندی ، واشر سازی، بسته بندی و دیگر صنایع دارد.

 

میتوانید با شماره های ما تماس داشته و این فوم ها را خرید نمایید.

شماره های تماس