تشک

 

فوم تشک:
فوم تشک پلی فوم بصورت شیت در ضخامتهای 1میلیمتر  تا 120 میلیمتر و در عرضهای (80-90-100) سانتیمتر در رنگهای متنوع تولید می گردد که در ساخت تشکهای طبی و بیمارستانی و خوشخواب مورد استفاده قرار میگیرد.
فوم تشک پلی اتیلن از لحاظ پزشکی و بهداشتی ضد حساسیت وقابل شستشو میباشد.
مناسب ترین سایز  جهت تشک 4سانتی متر الی 12 سانتیمتر میباشد.